Cách sửa lỗi khi seach google bị cache, we are sorry

Những công ty chuyên về TMDT có phòng SEO hay Content thì mật độ search (tìm kiếm) trên google từ một IP mạng duy nhất thường hay được bạn Google bảo nhập cache hoặc "we are sorry" làm cho việc tìm kiếm cũng như tiến độ công việc chậm  lại. Vậy làm thế nào để khắc phục lỗi cache, we are sorry?

2 cách sửa lỗi khi seach (tìm kiếm) trên google bị cache, we are sorry để bạn cải thiện điều đó.

Cách sữa lỗi khi seach google bị cache, we are sorry
Thêm chú thích

Cách 1: Xóa Cookies của trình duyệt web.

Cách 2: Sử dụng một trong những dãy IP sau để search (tìm kiếm) trên google khi bị cache hoặc we are sorry

Cách sữa lỗi khi seach google bị cache, we are sorry


 113.171.245.157
 113.171.245.168
 113.171.245.178
 113.171.245.163
 113.171.245.177
 113.171.245.167
 113.171.245.172
 113.171.245.187
 113.171.245.153
 113.171.245.183
 113.171.245.173
 113.171.245.182
 113.171.245.148
 113.171.245.162

Chúc bạn thành công!
Thiều Kim Trọng

0 nhận xét:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.